Koagulationskärl → blodrutinrör → blodsedimentationsrör → biokemiskt rör.

Obs: Blodrutinröret måste samlas i det andra röret ändå (blodröret är det tredje röret när blodkultur är det mest föredragna), med undantag för blodrutinobjektet. Alla bloduppsamlingsrör bör vändas lätt 1 till 7 gånger efter blodinsamlingen och kan inte skakas.


Posttid: 20-20-20 april